Újdonságok-napi ige

Újdonságok, napi aktualítások és a Bibliaolvasó Útmutató (Losungen) napi igéi a honlapon.

Nincsenek albumok vagy nincsenek feltöltve képek

Link Napi bibliai olvasmány
Az evangélikus bibliaolvasó útmutató napi igéi és napi rövid lelki olvasmány.
Link Keresztény Ifjúsági Tábor - Győrság 2019. július 15-20.
Ebben az évben július 15. és 20. között került megrendezésre a hittanostábor Győrságon, a plébánián. A komáromi evangélikusokkal közösen tartott táborban mintegy negyvenen vettek részt. A kirándulásokkal, előadásokkal, akadályversenyekkel tarkított héten Isten igéje a gazdag ifjú története alapján szólt hozzánk. A fényképek igyekeznek valamit visszaadni a tábor áldott hangulatából.
Link Konfirmáció 2019.
2019. június 9-én, Pünkösd vasárnap volt a konfirmációi ünnepség a győrsági gyülekezetben. Hat fiatal állt meg az oltár előtt, hitvallást téve. Az ünnepi istentiszteleten került sor az új templomkapu felszentelésére.
Link A Teremtés ünnepe - 2018
A Teremtés ünnepi istentisztelet 2018. október 7- én került megrendezésre a gyülekezetben úrvacsorai közösségben. Vendégünk volt, és igehirdetéssel szolgált dr. Varga Gyöngyi, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanára.
Link Hálaadó istentisztelet - házaspárok megáldása a Házasság Hete alkalmából 2019
2019. február 17-én ünnepi istentisztelet keretében került sor a házaspárok megáldására. A szolgálatot Menyesné Uram Zsuzsanna lelkész végezte.
Link Húsvét hajnali istentisztelet 2018.
Ebben év ben is együtt köszöntöttük a Fényt húsvét hajnalán...
Link A gyülekezet megválasztott tisztségviselőinek beiktatása 2018.
2018. március 18-án - úrvacsorás istentisztelet keretében - került sor a gyülekezet megválasztott tisztségviselőinek beiktatására.
Link Házasság hetének záróistentisztelete 2018.
Február 18-án, böjt 1. vasárnapján került megrendezésre a győrsági evangélikus templomban a Házasság Hete programsorozat záróistentisztelete. Az úrvacsorával és keresztelővel megszentelt alkalmon 19 pár kért áldást egykor megkötött - vagy a közeljövőben megkötendő - házassági szövetségére.
Link Ökumenikus imaheti istentisztelet 2018.
Ebben az évben az evangélikus gyülekezet adott otthont az ökumenikus imaheti istentiszteletnek 2018. január 26-án, pénteken. Igét hirdetett Vincze József római katolikus plébános.
Link Ökumenikus istentisztelet a Reformáció 500 tiszteletére
A győrsági egyházközségek tagjai 2017. október 29-én, vasárnap délután ökumenikus istentisztelet keretében ünnepelték a Reformáció 500. évfordulóját. Az ünnep vendége Dr. h.c. Keveházi László ny. evangélikus esperes, egyháztörténész volt, aki "az őszi Pünkösdön" hirdette Isten igéjét. Köszöntést mondott Menyesné Uram Zsuzsanna evangélikus- és Szalai László Dániel református lelkész, valamint Vincze József római katolikus plébános. Az istentisztelet után Luther és a Biblia címmel tartott előadást Keveházi László. Az alkalom szeretetvendégséggel zárult.
File Emlékkiállítás megnyitója a lutheri reformáció 500. évfordulója alkalmából
Tubán József csornai lelkész előadása.
Link Az egyházi esztendő
Egy német honlap segít eligazodni az egyházi esztendőben.
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek